TR

Dr. Yaşar AKSANYAR

Dr. Yaşar AKSANYAR
Sorumlu Olduğu Kurumlar / İlçeler

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 1. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 2. İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü

 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 1.  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  1. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
  2. "İl Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu, İl Kaynak Sayım Cetvelleri, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları" planlamasına yönelik iş ve işlemleri ile kararları ve sefer görev emirlerinin imzalanması ve toplantılara başkanlık edilmesi
  3. Afet ve Acil Durum ile ilgili konularda gönüllü kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon çalışması
  4. Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı (5233 Sayılı Kanun)
 2. İl Emniyet Müdürlüğü 
  1. Yabancılar Şube Müdürlüğü

 

İlçeler:

 1. Beykoz
 2. Zeytinburnu