TR

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

 
 
 
 
 
 

İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdürü 

Muammer KARADENİZ

Görevleri 

 • Bakanlıkça ilin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek il düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını Bakanlığa göndermek,
 • Görev alanı ile ilgili;
 • Bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
 • Proje ve araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,
 • Kamuoyu araştırması yapmak, yaptırmak,
 • Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Yapılması planlanan veya yapılan faaliyetlerin hedef kitleye duyurulması için gereken iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • İlde toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • İl genelinde göçün meydana getirdiği sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak,
 • Tedbir, faaliyet ve hizmetlere ait dosyalama, gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Mevzuat veya vali tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.