TR

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Tülin ÇABUK

Görevleri

 • Yazılı ve görsel basın ve diğer kitle iletişim araçlarında il ve valilik ile ilgili çıkan bilgi ve haberleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Valinin talimatı doğrultusunda basın bültenini hazırlamak ve basına bilgi vermek, valiliğin basın toplantılarıyla ilgili işlerini yapmak,
 • Basın ilan ve basın-yayın ve enformasyon mevzuatının valilikler ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarlarının mal bildirim beyannameleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve beyannameleri muhafaza etmek,
 • Gazete, dergi, haber ajansları ve medya izleme merkezleri ile ilgili abonelik iş ve işlemlerini yapmak,
 • Sarı basın kartı başvurusu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek,
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • 5681 sayılı Matbaalar Kanunu’nun 1. Maddesi gereğince matbaalar tarafından verilecek beyannameyi kabul etmek.
 • 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince; Matbaalar tarafından basılan eserlerin ikişer nüshasını, basmanın sona erdiği günün çalışma saati içinde teslim almak.

* Bu işlem ilimizde Basın İlan Kurumu ve Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

** Bu işlem ilimizde Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.