TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
HİZMET STANDARTI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE )
1 Vatandaş Talep ve Şikayet Dilekçeleri Dilekçe 1 AY
2 Tanıtıcı Bayrak
 • Valilik Makamına Hitaben Dilekçe
 • İkametgah Senedi – Tesisin Adresi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Tasdikli)
 • Tanıtıcı Bayrağın Üzerindeki İşaretlerin Anlamı ile Hangi Amaçla Kullanılacağına Dair Açıklayıcı Bilgi
 • Karar Fotokopisi
 • Üç Adet Bez Üzerine Arkalı-Önlü Tanıtıcı Bayrak (15x22,5)

Yazılı dilekçe örneği için tıklayınız.

1 YIL
3 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Ataması Yapılan Adayların Başvuru İşlemleri
 • Sağlık Raporu
 • Öğrenim Belgesi
 • 6 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesi
 • MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya Bilgisayar Dersi Gördüğüne Dair Okuldan Alınacak Transkript Belgesi
 • Mal Bildirim Formu
2 HAFTA
4 Öğrenci Staj Başvuruları
 • Öğrenim Durum Belgesi
 • Staj Başvuru Formu
1 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İl Yazı İşl.Müd.(Evrak Kalemi Şefliği)

İsim : Suzan SAATÇİ
Unvan : V.H.K.İ.
Adres : T.C.İstanbul Valiliği İl Yazı İşl.Müd. Ankara Cad. Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL
Tel : 0 212 455 59 00 - 5956
Faks : 0 212 512 20 86
E-Posta :

 

İkinci Müracaat Yeri:İl Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim : Nafi İLÇİN
Unvan : Müdür
Adres : T.C.İstanbul Valiliği İl Yazı İşl.Müd. Ankara Cad. Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL
Tel : 0 212 455 59 00 - 5944
Faks : 0 212 512 20 86
E-Posta :