TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(GÜN)(EN GEÇ SÜRE)
1 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mülk Edinim İzinleri
 • Mülk edinimi duyurusu için TIKLAYINIZ.
 • Başvuru dilekçesi.(3 Adet)
 • Takyidatlı Tapu Kaydı (1 Asıl 2 Fotokopi)
 • Koordinatlı Çap Örneği (1 Asıl 2 Fotokopi)
 • Şirketin Taşınmaz Tasarrufuna İzinli Olduğunu ve Temsilcisini Gösterir Yetki Belgesi
 • Yabancı Ortakların İsimlerini veya Ünvanlarını, Tabiiyetlerini ve Şirketteki Ortaklık Oranlarını İçeren Son 1 Ay İçinde Alınan Mevcut Durumu Gösteren Belge
 • Taahhütname ve Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine ait İmza Sirküleri (İmzalayan kişi şirket adına mülk almaya ve satmaya yetkili kişi olmalıdır)
 • Satıcı: Yabancı şahıs ise pasaport fotokopisi, Şirket ise mevcut ortaklık durumunu gösteren yetki belgesi (hiisedarların ismini gösterir) ve ortakların kimlik/pasaport fotokopileri, Alıcı: Şirket ortaklarının kimlik/pasaport fotokopileri. (1 adet)
 • Vekâleten yapılan müracaatlarda vekâletname.(Vekaleten taahhütnameyi imzalayacak kişinin şirket adına mülk alma ve mülk satma yetkisi ya da taahhütname imzalama yetkisi olmalıdır. Ayrıca kişinin imza beyanı istenmektedir.)
30
2 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak İzinleri (Sınırlı Ayni Hak İzinleri)
 • Ayrıntılı dilekçe.
 • Şirketin Taşınmaz Tasarrufuna İzinli Olduğunu ve Temsilcisini Gösterir Yetki Belgesi
 • Taahhütname ve Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine ait İmza Sirküleri
 • Satıcı: Yabancı şahıs ise pasaport fotokopisi, Şirket ise mevcut ortaklık durumunu gösteren yetki belgesi (hiisedarların ismini gösterir) ve ortakların kimlik/pasaport fotokopileri, Alıcı: Şirket ortaklarının kimlik/pasaport fotokopileri. (1 adet)
 • Vekâleten yapılan müracaatlarda vekâletname
3

Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Yabancı Sermayeli Şirketler İzin Bürosu
Adres : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Tel : 0 212 455 59 00/5771-5772
E-Posta
 
 
İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Coşkun SARIYILDIZ
Unvan : Müdür Vekili
Adres : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Tel : 0 212 455 59 00/5955
Faks : 0 212 513 13 03
E-Posta :

 


Ayrıntılı Bilgi için İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi http://www.istanbulplanlama.gov.tr/