TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE )
1 Dernek Kuruluşu 1- Tebligat almaya yetkili kişiler listesi
2- 2 adet kuruluş bildirim formu
3- En az 2 adet tüzük
4- Kira kontratı
5- Kat maliklerinden muvafakat yazısı
10 Dk.
2 Genel Kurul 1- Genel kurul sonuç bildirimi
2- Şifre işlemleri
10 Dk.
3 Fesih 1- Dilekçe
2- Kongre tutanağı
3- Tasfiye tutanağı
10 Dk.
4 Tüzük 1- En az 2 adet tüzük 60 Gün
5 Yardım Toplama 1- Yönetim kurulu kararı
2- Dilekçe
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- İkametgah ve adli sicil beyanı
5- Keşif özeti ve 2 adet fotoğrafı
60 Gün
6 İzne Tabi İşlemler 1- Gayrimenkul yetki belgesi izni
2- Yönetim kurulu kararı
3- Dilekçe
4- Kongre tutanağı
1 Gün
7 Yurtdışı Yardım 1- Yurtdışından yardım alma formu
2- Faaliyet belgesi
10 Dk.
8 Beyanname 1- Dernek beyannamesi 10 Dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlgili bildirim ve ekleri için tıklayınız.

İlk Müracaat Yeri:

İsim
Unvan
Adres : Bankalar Cad. no:14 Karaköy-BEYOĞLU
Tel : 0 212 292 23 97
Faks : 0 212 243 44 67
E-Posta
 
 
İkinci Müracaat Yeri:

İsim :
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :