TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Bürosu
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
1 Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları’na ait,Mal bildirim beyannamelerinin teslim alınması. Mal Bildirim Formu'nun doldurularak imzalanması. Müracaat Anında.
2 5681 sayılı Matbaalar Kanunu’nun 1. Maddesi gereğince; Matbaa kurulması izine bağlı değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük Mülkiye Amirine bir beyanname verilir. Bu beyanname matbaayı açacak olan kimse ve varsa ortak veya mümessilleri tarafından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tabiiyetleri, ikametgâhları, matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır ve gerekli vesikalar eklenerek teslim alınır. Matbaa Açılış Beyanname Formu'nun doldurularak imzalanması. Müracaat Anında.
3 5681 Sayılı Matbaalar Kanununun 4. Maddesi gereğince; Tabiler, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar. Basılan eserden 2 adet ve teslim fişi. Müracaat Anında.
4 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu. *Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
30 Gün
5 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. *Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
15 Gün
6 ALO 150 CİMER
(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
*Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
 Şikâyet –Talep veya Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
15-30 Gün
7 HALK GÜNÜ TOPLANTISI *Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler.
30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Bahar GÜLEL
Unvan : Bilgisayar İşletmeni
Adres : İl Basın ve Halka İliş.Müdürlüğü Basın Bürosu
Tel : 0 212 455 59 00 - 5783
Faks : 0 212 526 08 81
E-Posta :

 

İlk Müracaat Yeri: CİMER 

İsim : Tuğba KARA
Adres : Valilik Binası-Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL
Tel : 0 212 455 59 00 - 5763
E-Posta :