TR
01 Şubat 2018 21:50

BASIN DUYURUSU

Kalkınma Bakanlığımızın ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda “11. Kalkınma Planı” hazırlıklarının, ajansların koordinasyonunda 81 ilde katılımcı çalışmalarla yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Toplumun tüm kesimlerinin görüş ve beklentilerinin alınıp “11. Kalkınma Planı”na yansıtılması, planın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğinin oluşturulması amacıyla vatandaşlara yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Vatandaşlarımız, Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla pay sahibi olabilecekleri “11. Kalkınma Planı”nın hazırlık süreci anketine 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  adresi üzerinden katkıda bulunabilirler.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.