TR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Özelleştirme İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m² yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve bu alan üzerindeki binalar (TAŞINMAZ) bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ilan için tıklayınız.