TR

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Özelleştirme İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi ve İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi'nde yer alan muhtelif taşınmazlar, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. İlan metni için tıklayınız.