TR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan için tıklayınız.