TR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin için tıklayınız.