TR

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanuna Ait Duyuru

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup ilgili yönetmeliğin "İdarenin Temsili" başlıklı 18/2. maddesi "Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı eposta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü gereğince Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

 

İletişim Bilgileri:

Adres:   İstanbul Valiliği Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL

E-posta:

Tel:          0212 455 59 00 / 0212 455 59 57