TR

2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgili mevzuat uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, ilgi (a)

genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir.

İlgi (a) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İlgili mevzuat uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, ilgi (a)

genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir.

İlgi (a) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.